تعرفه ها

تعرفه لیزر موهای زائد

 

ناحیه قیمت جدا قیمت روی پکیج ناحیه قیمت
پیشانی5030بازو200
خط ریش5030ساعد دست(آرنج به پایین)200
گونه و زیر گونه10050ران پا350
پشت لب5030ساق پا(زانو به پایین)300
چانه5030نیم تنه جلو پایین(شکم)150
کل صورت200100نیم تنه پشت بالا150
غبغب7550نیم تنه پشت پایین150
جلوی گردن10050روی باسن150
پشت گردن7550زیر بغل150
دور سینه5030روی بیکینی150
خط بین سینه5030خط مایو (زیر بیکینی)75
خط شکم7550خط باسن75
گودی کمر10050بیکینی کامل250
کشاله ران100100کل دست350
کل پا550

تعرفه پکیج لیزر

 • پکیج ۱ (استخری): زیربغل – بیکینی کامل (شامل خط باسن)
 • هدیه: (پشت لب+خط ناف) قابل تغییر
 • قیمت: ۳۵۰
  ————————————
 • پکیج ۲ (کاربردی): ساعد دست -ساق پا – زیربغل – بیکینی کامل
 • هدیه: ( خط ناف ) قابل تغییر
 • قیمت:۵۹۰
  ————————————
 • پکیج ۳ (پایین تنه): کل پا (ران+ساق) – زیربغل – بیکینی کامل
 • هدیه: (خط ناف) قابل تغییر
 • قیمت:۶۹۰
  ————————————
 • پکیج ۴ (فول بادی): کل دست – کل پا – زیربغل – بیکینی کامل
 • هدیه: (صورت) قابل تغییر
 • قیمت:۷۹۰
  ————————————
 • پکیج ۵ (توتال بادی): شامل تمامی نواحی قابل لیزر بدن (بجز کرکی و بور)
 • قیمت:۹۹۰